Next Full Moon for Ouagadougou, Kadiogo, Burkina Faso

Location: Ouagadougou, Kadiogo, Burkina Faso (Africa/Ouagadougou - GMT). Wrong Location?

When is the next full moon?

TODAY: Friday, January 28, 2022

Next full moon: Wednesday, February 16, 2022 - 04:59 pm GMT

• Countdown to next full moon:

Next full moon schedule for Ouagadougou, Kadiogo, Burkina Faso

Month
Full Moon
Full Moon Name
Full Moon for Feb 2022

Feb 16, 2022

04:59 pm

Full Snow Moon

Full Moon for Mar 2022

Mar 18, 2022

07:20 am

Full Worm Moon

Full Moon for Apr 2022

Apr 16, 2022

06:57 pm

Full Pink Moon

Full Moon for May 2022

May 16, 2022

04:15 am

Full Flower Moon

Full Moon for Jun 2022

Jun 14, 2022

11:52 am

Full Strawberry Moon

Full Moon for Jul 2022

Jul 13, 2022

06:38 pm

Full Buck Moon

Full Moon for Aug 2022

Aug 12, 2022

01:36 am

Full Sturgeon Moon

Full Moon for Sep 2022

Sep 10, 2022

09:58 am

Full Corn Moon

Full Moon for Oct 2022

Oct 9, 2022

08:54 pm

Full Hunter’s Moon

Full Moon for Nov 2022

Nov 8, 2022

11:02 am

Full Beaver Moon

Full Moon for Dec 2022

Dec 8, 2022

04:09 am

Full Cold Moon

Full Moon for Jan 2023

Jan 6, 2023

11:09 pm

Full Wolf Moon