Moon Phases for Palestine

All cities and towns in Palestine

Abu Dis

Jerusalem

Ad Dawhah

Ramallah

Al Khadir

Bethlehem

Battir

Bethlehem

Bayt Jala

Bethlehem

Bayt Sahur

Bethlehem

Biddiya

Salfit

Bir Nabala

Jerusalem

Burqah

Ramallah

Dhannabah

Tulkarm

Dura

Hebron

Gaza

Gaza

Hablah

Qalqilya

Halhul

Hebron

Hebron

Hebron

Husan

Bethlehem

Idhna

Hebron

Iktabah

Tulkarm

Jalbun

Jenin

Janin

Jenin

Kafr Malik

Ramallah

Kafr Thulth

Qalqilya

Kharas

Hebron

Khursa

Hebron

Nablus

Nablus

Qalqas

Hebron

Qalqilyah

Qalqilya

Rafah

Gaza

Ramallah

Ramallah

Sanniriyah

Qalqilya

Sartah

Salfit

Sayda

Tulkarm

Sinjil

Ramallah

Surda

Ramallah

Surif

Hebron

Taffuh

Hebron

Tayasir

Tubas

Tubas

Tubas

Tulkarm

Tulkarm

1

Your Comment