Next Full Moon for Jenzan, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea

Location: Jenzan, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea (Asia/Seoul - (KST), UTC+09:00). Wrong Location?

When is the next full moon?

TODAY: Tuesday, December 6, 2022

Next full moon: Thursday, December 8, 2022 - 01:09 pm (KST), UTC+09:00

• Countdown to next full moon:

Next full moon schedule for Jenzan, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea

Month
Full Moon
Full Moon Name
Full Moon for Dec 2022

Dec 8, 2022

01:09 pm

Full Cold Moon

Full Moon for Jan 2023

Jan 7, 2023

08:09 am

Full Wolf Moon

Full Moon for Feb 2023

Feb 6, 2023

03:30 am

Full Snow Moon

Full Moon for Mar 2023

Mar 7, 2023

09:42 pm

Full Worm Moon

Full Moon for Apr 2023

Apr 6, 2023

01:37 pm

Full Pink Moon

Full Moon for May 2023

May 6, 2023

02:36 am

Full Flower Moon

Full Moon for Jun 2023

Jun 4, 2023

12:43 pm

Full Strawberry Moon

Full Moon for Jul 2023

Jul 3, 2023

08:40 pm

Full Buck Moon

Full Moon for Aug 2023

Aug 2, 2023

03:33 am

Full Sturgeon Moon

August 2023
Blue Moon

Aug 31, 2023

10:37 am

Blue Moon

Full Moon for Sep 2023

Sep 29, 2023

06:58 pm

Full Corn Moon

Full Moon for Oct 2023

Oct 29, 2023

05:24 am

Full Hunter’s Moon

Full Moon for Nov 2023

Nov 27, 2023

06:16 pm

Full Beaver Moon

Your Comment