Next Full Moon for Bang Klam, Songkhla, Thailand

Location: Bang Klam, Songkhla, Thailand (Asia/Bangkok - UTC+07:00). Wrong Location?

When is the next full moon?

TODAY: Sunday, June 13, 2021

Next full moon: Friday, June 25, 2021 - 1:40:14 UTC+07:00

• Countdown to next full moon:

Next full moon schedule for Bang Klam, Songkhla, Thailand

Month
Full Moon
New Moon
Full Moon Name
Full Moon for Jun 2021

Jun 25, 2021

1:40:14

New Moon for Jun 2021

Jun 10, 2021

17:54:05

Full Strawberry Moon

Full Moon for Jul 2021

Jul 24, 2021

9:37:27

New Moon for Jul 2021

Jul 10, 2021

8:17:43

Full Buck Moon

Full Moon for Aug 2021

Aug 22, 2021

19:02:15

New Moon for Aug 2021

Aug 8, 2021

20:50:46

Full Sturgeon Moon

Full Moon for Sep 2021

Sep 21, 2021

6:54:44

New Moon for Sep 2021

Sep 7, 2021

7:52:01

Full Corn Moon

Full Moon for Oct 2021

Oct 20, 2021

21:57:41

New Moon for Oct 2021

Oct 6, 2021

18:05:44

Full Hunter’s Moon

Full Moon for Nov 2021

Nov 19, 2021

15:59:41

New Moon for Nov 2021

Nov 5, 2021

4:15:26

Full Beaver Moon

Full Moon for Dec 2021

Dec 19, 2021

11:37:58

New Moon for Dec 2021

Dec 4, 2021

14:44:30

Full Cold Moon

Full Moon for Jan 2022

Jan 18, 2022

6:51:09

New Moon for Jan 2022

Jan 3, 2022

1:35:49

Full Wolf Moon

Full Moon for Feb 2022

Feb 16, 2022

23:59:41

New Moon for Feb 2022

Feb 1, 2022

12:49:10

Full Snow Moon

Full Moon for Mar 2022

Mar 18, 2022

14:20:37

New Moon for Mar 2022

Mar 3, 2022

0:38:16

Full Worm Moon

Full Moon for Apr 2022

Apr 17, 2022

1:57:32

New Moon for Apr 2022

Apr 1, 2022

13:27:39

Full Pink Moon

Full Moon for May 2022

May 16, 2022

11:15:52

New Moon for May 2022

May 1, 2022

3:30:44

Full Flower Moon

May

Black Moon

May 30, 2022

18:32:11

Your Comment