Next Full Moon for Kaniv, Cherkaska oblast, Ukraine

Location: Kaniv, Cherkaska oblast, Ukraine (Europe/Kiev - (EEST), UTC+03:00). Wrong Location?

When is the next full moon?

TODAY: Friday, April 3, 2020

Next full moon: Wednesday, April 8, 2020 - 5:35:36 (EEST), UTC+03:00

• Countdown to next full moon:

Next full moon schedule for Kaniv, Cherkaska oblast, Ukraine

Month
Full Moon
New Moon
Full Moon Name
Full Moon for Apr 2020

Apr 8, 2020

5:35:36

New Moon for Apr 2020

Apr 23, 2020

5:27:00

Full Pink Moon

Full Moon for May 2020

May 7, 2020

13:45:35

New Moon for May 2020

May 22, 2020

20:39:49

Full Flower Moon

Full Moon for Jun 2020

Jun 5, 2020

22:12:43

New Moon for Jun 2020

Jun 21, 2020

9:42:16

Full Strawberry Moon

Full Moon for Jul 2020

Jul 5, 2020

7:44:57

New Moon for Jul 2020

Jul 20, 2020

20:33:36

Full Buck Moon

Full Moon for Aug 2020

Aug 3, 2020

18:59:38

New Moon for Aug 2020

Aug 19, 2020

5:42:15

Full Sturgeon Moon

Full Moon for Sep 2020

Sep 2, 2020

8:23:12

New Moon for Sep 2020

Sep 17, 2020

14:00:59

Full Corn Moon

Full Moon for Oct 2020

Oct 2, 2020

0:06:55

New Moon for Oct 2020

Oct 16, 2020

22:32:14

Full Hunter’s Moon

October
Blue Moon

Oct 31, 2020

16:51:29

Blue Moon

Full Moon for Nov 2020

Nov 30, 2020

11:32:04

New Moon for Nov 2020

Nov 15, 2020

7:08:54

Full Beaver Moon

Full Moon for Dec 2020

Dec 30, 2020

5:30:24

New Moon for Dec 2020

Dec 14, 2020

18:18:45

Full Cold Moon

Full Moon for Jan 2021

Jan 28, 2021

21:18:35

New Moon for Jan 2021

Jan 13, 2021

7:02:37

Full Wolf Moon

Full Moon for Feb 2021

Feb 27, 2021

10:19:36

New Moon for Feb 2021

Feb 11, 2021

21:08:11

Full Snow Moon

Full Moon for Mar 2021

Mar 28, 2021

21:50:04

New Moon for Mar 2021

Mar 13, 2021

12:23:32

Full Worm Moon

Your Comment